جشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

نمایندگان سینمای ایران درجشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

در جریان برگزاری هجدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم "ایکسیا '; XIV XIV ه - VII تیرماه XCIX در کشور ایتالیا برگزار می گردد; فیلم های "خواب بیرویا" به کارگردانی فواد اسدی; "دیگری" به کارگردانی سامان حسین پور و زندکریمی; و "آخر هفته" از آریو متوقع در بخش رقابتی فیلم های کوتاه; "پیرمرد و خواننده" اثر امیراصانلو; و "فقدان" اثر فاطمه ذورالفقاری در بخش رقابتی مستند; "آواز گنجشک" اثر فرزانه امیدوارنیا در بخش رقابتی آثار پویانمایی; و "بی وزنی" ساخته مهدی فرد قادری در بخش رقابتی فیلم های بلند داستانی به نمایش گذاشته خواهند شد.

share