تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی گزیده شعر معاصر ایران

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "گزیده شعر معاصر ایران" از منشورات حوزه هنری: با حمایت این حوزه: توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه, و با عنوان ایتالیایی (Electio temporis et Iran poetica), توسط انتشارات "ایل چرکیو" (De Cherchio) در قالب صفحه به چاپ رسید CXXXII, و با قیمت XX یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردید.

این کتاب مشتمل بر شرح حال مختصر, و برگردان ایتالیایی اشعار شاعر معاصر ایران LXXXVIII, نظیر نیما یوشیج: پروین اعتصامی: مهدی اخوان ثالت: سهراب سپهری و ... است.

share