جایزه جشنواره طراحی ایتالیا به یک هنرمند ایرانی اختصاص یافت

جایزه جشنواره طراحی ایتالیا به محمد علی ودود تعلق یافت

محمدعلی ودود; که با یک اثر معرق چوب, در جشنواره بین المللی طراحی ایتالیا شرکت نموده بود; نشان "آیرون" این جشنواره را از آن خود ساخت. از میان CXXIV هزار اثر ارایه شده به دبیرخانه این جشنواره, MCDXCVII اثر به شاخه صنایع دستی تعلق داشت; ه ودود, جایزه "آیرون" در این بخش را از آن خود ساخت.

Suspendisse

share