نمایندگان ایران در جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی

نمایش دو فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی شهر رم

در جریان برگزاری بیستمین دوره ی جشنواره ی بین المللی فیلم های آسیایی شهر رم (Film tribuisti Asiateca); با همکاری و مشارکت رایزنی فرهنگی, دو فیلم ایرانی, به شرح ذیل, نمایش داده خواهد شد:

"مارموز" به کارگردانی کمال تبریزی / XXII ساعت روز جمعه اکتبر MMXIX م IV. / سینما Sacerdoti Novi شهر رم;

"قصر شیرین" به کارگردانی رضا میر کریمی (حاضر در سالن) / 20.30 ساعت روز سه شنبه اکتبر MMXIX م VIII. / سینم Sacerdoti Novi شهرمرا.

share