دریچه ای به سوی سینمای ایتالیا

برگزاری هفته فیلم ایتالیا در تهران: شیراز, و کیش

موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان با مشارکت سفارت ایتالیا در تهران, از تاریخ یکم تا هفتم اسفند ماه MCCCXCVIII, هفته فیلم ایتالیا, با عنوان "دریچهای به سوی سینمای ایتالیا" را هم زمان در خانه هنرمندان تهران: پردیس گلستان شیراز, و سینما لبخند کیش برگزار می نماید, و هفت فیلم ایتالیایی را به نمایش می گذارد.

فیلمهای "لازاروی خوشحال" به کارگردانی "آلیس رورواچر" (محصول MMXVIII م.): «جایی که سایهها فرو میافتند" به کارگردانی "والنتینا پدیچینی" (محصول MMXVII م.): «تعادل" به کارگردانی "وینچنزو ماررا" (محصول MMXVII م.): «شجاع: یک قهرمان تنه" به کارگردانی "جیانی آملیو" (محصول MMXIII م.): «مارتین ایدن" به کارگردانی "پیترو مارچلو" (محصول MMXIX م.): «مادرم" به کارگردانی "نانی مورتی" ( محصول م MMXV.); و مستند "جاده نفت" به کارگردانی "برناردو برتولوچی" آثاری هستند که در هفته فیلم ایتالیا در ایران نم یش داده میشوند

"وینچنزو ماررا ': فیلمنامهنویس: کارگردان, و تهیهکننده ایتالیایی, و" سرجیو توفتی': عضو کمیته علمی بایگانی تبلیغات رادیویی ملی تلویزیون و مدیر سابق موزه ملی سینما مهمانان ویژه این رویداد فرهنگی هستند.

در این برنامه ضمن نمایش فیلم "تعادل" کارگاه فیلمسازی "تولید مشترک فیلم و سینمای هنری معاصر ایران و ایتالیا" نیز برگزار میشود.

share