تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (MCCCLXIV - MCCCXIV) توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه, و با مقدمه ای به قلم مترجم: Timor et tremor با عنوان ایتالیایی continue Reading

... continue reading
Passer nova vestimenta sua
Passer nova vestimenta sua
Original title: لباس عید گنجشك
Author: Saint-Mustaffa Doust
Praefatio:
Lingua originale: Persici
Interpres: Bianca Maria Filippini
Publisher: Circulus
Anno publication: 2018
Number of pages: 24
ISBN: 9788884745071
summary
An antiquis obiurganti, fabulam Persici continue Reading
... continue reading
Iran civilization
Iran civilization
Original title: تمدن ایران. گذشته, حال و آینده
Author:
Praefatio: Akbar Ghowli / Hadrianus V. De Rossi
Lingua originale: English
interpres:
Publisher: ISMEO / MNAOr / ist. victim, & culturae. civitatis Iran
Anno publication: 2018
Number of pages: 414
ISBN: 9788866871354
summary
summary

... continue reading
Die itinere ad 270
Die itinere ad 270
Original title: سفر به گرای 270 درجه
Author: Ahmad Dehqān
Praefatio: Simone Cristoforetti
Lingua originale: Persici
Interpres: Stirps Marelli
Publisher: Mimesis / Jouvence
Anno publication: 2018
Number of pages: 276
ISBN: ISBN
summary
Iran. In continue Reading
... continue reading
Ummu'l kitab,
Ummu'l kitab,
Original title: ام الکتاب
Author: Ananimo
Praefatio: Farhad Daftary
Lingua originale: Persici
Interpres P. Filippani Ronconi, (ed)
Publisher: irfan editions
Anno publication: 2016
Number of pages: 374
ISBN: 8897278434

summary
Hoc studium aims, primum continue Reading

... continue reading
De homine eiusque sorte futura
De homine eiusque sorte futura
Original title: انسان و سرنوشت
Author: Morteza Motahhari
Praefatio: Akbar Gholi
Lingua originale: Persici
Interpres: Annarita Guarnieri
Publisher: Circulus
Anno publication: 2017
Number of pages: 96
ISBN: 9788884744999

summary
Et hoc obnoxios opus conceptionis continue Reading

... continue reading
Et illa KR WM Sufism
Et illa KR WM Sufism
Original title: عرفان و تصوف
Author: Mutahhari
Praefatio:
Lingua originale:
Interpres, per AHPalazzi
Author: Marcus Atanor
Anno publication: 1992
Number of pages: 197
ISBN: 8871690516
summary

...


... continue reading
Unio, et in fide
Unio, et in fide
Original title: انسان و ایمان
Author: Mutahhari
Praefatio:
Lingua originale:
Translator: C. Gasparini
Publisher: Mancosu
Anno publication: 1995
Number of pages:
ISBN:
summary
...

... continue reading
A vision una mundi
A vision una mundi
Original title: جهانبینی توحیدی
Author: Mutahhari
Praefatio:
Lingua originale: Persici
Interpres: et B. M. Shafi Cinquepalmi
Publisher: Semar
Anno publication: 1998
Number of pages: 98
ISBN: 8877780711

summary
A aperte de illa continue Reading

... continue reading
In Constitutione de Rep. Isl. Iran
In Constitutione Dei respublica Persiae islamica
Original title: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
author:
Praefatio:
Lingua originale: Persici
interpres:
Publisher Instit. Cult. De Rep.Isl. saltusque profundi, Et Iran Roma,
Anno publication:
Number of pages:
ISBN:

summary
In Constitutione de Macometi Publica continue Reading

... continue reading