سهیلا ودودی

سهیلا ودودی

سهیلا ودودی (نقاش - محقق)

Soheila VadoodiXXV سهيلا ودودي ارديبهشت ماه سال در شهر كرمان متولد گردید MCCCXXXVIII. وی پس از خاتمه تحصيلات مقدماتی در زادبب ود, در دهكده دارستان و پاريز درحج كرمان به تریس درقطعب تریس درقط بي ترشغی وی در این دوره, از طراحي و نقاشي در آموزش به کودکان بهره می برد و از اهالي ده چهره نگاریی نمود. طراحی ها و نقاشی های ودودی در این دوره, بعدها در كتابي به نام "طراحان ايراني" منتشر گردید. II او در سال م MCMXCI. به ايتاليا عزیمت نمود و در رشته نقاشی آكادمي هنرهای زیبای شهر رم تحصیلات خود را تکمیل نمود. اگرچه سبک ودودی در نقاشی "واقع گرا" است; اما در آثار آبرنگ از "امپرسيونيسم" نیز الهام گرفته است. از آثار نقاشی و طراحی او تا کنون نمایشگاه های متعددی برپا گردیده که نمايشگاه انفراحی در موزه هنرهانديصر صراره مصره مصر م گالري سبز; و نمايشگاه هایی در شهرهای رم و مونوروپو كه در برخي از آن ها ديپلم افتخار نیز دریافت نموتم, ز درن جلت نموتم, ز آن جلت نموتم. "نگاهي به چند طراحي" (MCCCLXIV); طراحی جلد و تصویرسازی "حرف خوب معلم" (MCCCLXIX); و "آشنایی با آثار طراحان ایرانی" از جمله آثار منتشر شده ودودی است.

share

سهیلا ودودی