محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال م MCMXXX. در شهر مشهد متولد گردید. وی که دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي است; به زبان های عربی; آلمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد و از سال MCMXLIV آغاز به تألیف نموده است. وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان و ادب فارسی; به ویژه حافظ پژوهی, مجموعه داستان و اشعار "هفت خوان '; "سفارت عظمي '; "مكتب '; "كتاب باغ '; "لوحه '; "جاودانگي '; "مارگیر '; "امام '; "سایه '; "کتاب نور '; "در راه چیست آن '; "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تألیف, در همایش های متعدد در کشورهای مختلف نیز شرکت جسته است.

share
Uncategorized