مانی حقیقی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال MCCCXXXVIII (MCMLIX) در تبريز چشم به جهان گشود. تحصيلات متوسطه خود را در تهران به اتمام رساند و در رشته رياني و فيزيك موفق به اخذ ديپلم شد. وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود. MCCCLIV وی ازسال (MCMLXXV) در نمايشگاه هاي مختلف شرکت نمود. حقیقی سال MCCCLIX (MCMLXXX) عازم ايتاليا شد و در دانشكده هنرهاي زيباي ناپل ادامه تحصیل داد. وی سال MCCCLXII (MCMLXXXIII) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (Castrum Novum Dell ovo)" و سپس در سال MCCCLXIV (MCMLXXXV) نمايشگاه "رنگ های سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" را برگزار نمود.
وی سال MCCCLXV (MCMLXXXVI) از طرف گالري سن كارلو ناپل در نمايشگاه هنر "باري (Bari)" شرکت داده شد والري سن كارلو ناپل در نمايااه
وی از سال 1369 (1990) در شهر ميلان اقامت گزید و. در سال 1372 (1993) review به بيستمين هنرهاي بين المللي سولمونا quendam sulmonensem versibus دعوت شد و مدال AUREA این رخداد را دريافت نمود.
حقيقي در فاصله زمانی سال هاي MMI - MCMXCVII نیز مجددا در این رخداد حاضر گردید. وی سال MCCCLXXIV (MCMXCV) در نمايشگاه بزرگ مؤسسه morra ناپل "differentiae" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف همين مؤسسه morra در نمايشگاه بين المللي هنر معاصر رم 'ARS ripa XCV "نیز شركت نمود و متعاقبا در سال XCVII و XCVIII نیز در نمايشگاه هنر معاصر فرانكفورت و آتن حضور یافت.
وی در سال MCMXCVI بنا بر دعوت Totius Americae "موزه هنر PAOLO pini ميلان" به همراه LX هنرمن totius اثر مشترکی بر خلق نموت و پس از آن ان
حقیقی در سال هاي XCVIII XCVII و در نمايشگاه هاي گروهی ای كه از طرف مؤسسه morra برنامه ريزي شده بود و در ادامه, در استوديو morra ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان ALLO Hajech spatio" حضور یافت.
MCMXCIX وی در سال علاوه بر شركت در نمايشگاه per "Babelem" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهران نيز شركت جست.
حقیقی در سال MM نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردمي رم برگزار نمود و در سال MMI نخستین نمايشگاه انفرادي خود در ميلان را در گالري LAWVENCE Rubin برگزار نمود.
Marcus ماركو منگوتزو Meneguzzo درباره حقيقي و آثارش گفته است:
'<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه نه تنها از مقابل فريبندگي هاي فرهنگ هاي بي تفاوت, صحيح و سالم عبور مي نماید, بلكه متوجه و كنجكاو است که اين فرهنگ ها چقدر مي توانند روایت تصاويری جهان را ارائه نمایند. او بر این باور است که از دوردست آمده و مطمئن است كه به دور دست ها مي رود. (نگاه كردن به آن سو) در پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار دارد و حقيقي از اين نقل آگار پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار دارد و حقيقي از اين نق آگار يوستگي. در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي میان سه اصل پايه ني رگر ررگر یعنی خدا; انسان و طبيعت .در آثار حقيقي, تبديل احساس داخل يك دنياي هندسي و رنگارنگ, به وضوح مصور می گردد و انتخاب يك شكل ساده و نمادین, اشتراكي مذهبی را به نمایش می گذارد ".

share
Uncategorized