ارتباط با رایزن
مکاتبه با رایزن فرهنگی *

captcha

Suspendisse

با سلام: عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا: در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا, معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا: ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن: برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی: حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا: پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا; برپایی همایش: نمایشگاه های هنری: اجراهای زنده: هفته های فیلم: کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا: پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

حضور و توانمندی ایرانیان مقیم در جای جای ایتالیا, می تواند یاری رسان ما در نیل به این اهداف باشد.

اینجانب, ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی اشخاص, نهادها و دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا, خواستار نظرات, پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشم.

محمد تقی امینی
رایزن فرهنگی

 

share
Uncategorized