پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

همراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما, از این فاصله ی ناگزیر, درود میفرستم.

     نمیدانم: از کجا, طی سال گذشته IV, که سومین حضور خود در ایتالیا: به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه continue Reading

... continue reading