روز اسناد ملی و میراث مکتوب

هفدهم اردیبهشت: روز اسناد ملی و میراث مکتوب

هفدهم اردیبهشت ماه: روز اسناد ملی و میراث مکتوب, گرامی باد.

... continue reading
روز مهندس

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه, زادروز خواجه نصیر الدین طوسی (ه.ش 653-579) اندیشمند ایرانی است. در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی: مقام "مهندس", و "بانوان و continue Reading

... continue reading