دوره زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان

نخستین دوره آموزش از راه دور زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد; یک دوره آموزش زبان فارسی, ویژه کودکان و نوجوانان, در قالب آموزش از راه دور, در فضای مجازی برمزار. این دوره که برای کودکان و نوجوانان تا X XVI سال برنامه ریزی گردیده; به ویژه فرصتی برای آشنایی فرزندان ایرانیان مقیم, با زبان فارسیی, و ارتباط بهتر با والدین و فرهنگ خاسا. 

این دوره در صورت رسیدن شمار متقاضیان به حد نصاب برگزار; و نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی ان, متعاقبا به متقاضیان, اطلاع رسانی خواهد شد. 

علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند; از طریق لینک ذیل نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام نمایند.

Primum online ad cursum lingua Persica eleifend

 

share